Muzyka

Powrót A.S. Puszkin
Trzy miłości Modlitwa wędrownego grajka
Mazurski Rejs Morze moje morze
                       Gdzie ta keja
Bieszczadzkie anioły Życie to nie teatr
Śmiech Bieszczady